Posted in Մայրենի, Ընթերցանություն

Ինչի՞ց ես դժգոհում

Մի մեղավորի հեռացրել էին եկեղեցուց և առգելել էին անգամ մոտ գալ: Նա վշտացած դիմեց աստծուն.

-Տե՛ր, ինձ չեն թողնում եկեղեցից, որովհետև ես մեղավոր եմ:

-Ինչ՞ից ես դու դժգոհում,- հարցրեց Աստված:

-Նրա համար, որ ինձ չեն թողնում:

Author:

Ողջու՜ ն դուք գտնվել եք իմ ուսումնական բլոգում: 🌈Ⓜ Ես Մարինե Մադոյանն եմ շատ եմ սիրում նկարել և ընկերներիս հետ խաղալ🎨⛲

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s