Posted in Uncategorized

Ինչպես ճանաչեցի Հովհաննես Թումանյանին📕

Առաջին իմ լսած ստեղծագործությունն Հովհաննես Թումանյանի <<Շունն ու Կատուն>> բալադն էր։ Այդ ժամանակ չորս տարեկան էի։ Երբ ես մեծացա և դարձա վեց տարեկան, իմ փոքրիկ եղբոր համար կարդում էի Թումանյանի հեքիաթները։ Ասեմ, որ արդեն տասը տարեկան եմ և դեռ շատ-շատ եմ սիրում Հովհաննես Թումանյանին։ Կարելի է ասել, որ նա իմ ամենասիրելի, հայտնի գրողն է։ Մինչև հիմա կարդում եմ և կարդալու եմ Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթները և բոլոր ստեղծագործությունները։ Շնորհավոր քո ծննունդը սիրելի բանաստեղծ 📝

Author:

Ողջու՜ ն դուք գտնվել եք իմ ուսումնական բլոգում: Ես Մարինե Մադոյանն եմ շատ եմ սիրում նկարել և ընկերներիս հետ խաղալ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s