Posted in Անգլերեն

I love my mom🎀💖🌺

My mom` name is Arpine.

She has black hair and green eyes.

Her favorite color is very blue.

My favorite thing to do with my mom is bake a cake or help my mom to clean up the house․

I love my mom because she`s the best mom ever. She helps me every tme.

Author:

Ողջու՜ ն դուք գտնվել եք իմ ուսումնական բլոգում: 🌈Ⓜ Ես Մարինե Մադոյանն եմ շատ եմ սիրում նկարել և ընկերներիս հետ խաղալ🎨⛲

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s