Posted in Uncategorized

Մաթեմ 16.04.2021

Հաշվիր գումարը

 • 3 կմ 400մ+6 կմ 850 մ
 • 3km 400m+6km 850m=9km 1250m=10km 250m
 • 8 մ 86 սմ+5 մ 25 սմ
 • 8m 86sm+5m 25sm=13m 111sm=14m 11sm
 • 5 տ 500 կգ+5 տ 800 կգ

5t 500kg+5t 800km=11t 300kg

 • 12 սմ 8 մմ+5 սմ 6 մմ

12sm 8mm+5sm 6mm=17sm 14mm

 • 7 ժ 35 ր+9 ժ 40 ր

7ժ 35ր+9ժ 40ր=17ժ 15ր

 • 8 օր 15 ժ+2 օր 6 ժ

8օր 15ժ+2օր 6ժ=10օր 21ժ

 • 40 սմ 6 մմ+7 սմ 8 մմ

40սմ 6մմ+7սմ 8մմ=48սմ 4մմ

 • 30 սմ+7 սմ 2 մմ

30սմ+7սմ 2մմ=37սմ 2սմ

 • 20 սմ+9 սմ 7 մմ

20 սմ+9 սմ 7 մմ=29սմ 7մմ

 • 18 ժ 5 ր+10 ր

18 ժ 5 ր+10 ր=18ժ 15ր

 • 7 օր 13 ժ+6 օր 16 ժ

7 օր 13 ժ+6 օր 16 ժ=14 օր  5 ժ

 • 7 մ 5 սմ+35 սմ

7 մ 5 սմ+35 սմ=7 մ 40 սմ

 • 46 ր 50 վ+30 ր 60 վ

46 ր 50 վ+30 ր 60 վ =76 ր 110 վ=77 ր 50 վ

 • 23 ժ 14 ր+5 ժ 18 ր

23 ժ 14 ր+5 ժ 18 ր=28 ժ 32 ր

 • 8 մ 9 սմ+59 սմ

8 մ 9 սմ+59 սմ=8 մ 68 սմ

 • 6 մ 7 սմ+77 սմ

6 մ 7 սմ+77 սմ=6 մ  84 սմ

 • 12 ժ 20 ր+40 ր

12 ժ 20 ր+40 ր=12 ժ 60 ր=13 ժ

 • 25 դմ 8 սմ+19 դմ 9 սմ

25 դմ 8 սմ+19 դմ 9 սմ=44 դմ  17 սմ=45 դմ 7 սմ

 • 36 դմ 5 սմ+9 սմ

36 դմ 5 սմ+9 սմ=36 դմ 14 սմ=37դմ  4 սմ

 • 20 մ 4 սմ+12 մ 42 սմ=32 մ  46 սմ   
 • 28 մ+15 մ 20 սմ=43 մ 20 սմ
 • 27 կմ+8 կմ 450 մ=35 կմ  450 մ
 • 17 կմ+12 կմ 750 մ=29 կմ 750 մ
 • 13 ց 42 կգ+4 ց 90 կգ=17 ց  132 կգ=18 ց 32 կգ
 • 19 ց+2 ց 60 կգ=21 ց  60 կգ
 • 32 տ 300 կգ+20 տ 650 կգ=52 տ 950 կգ
 • 30 տ 700 կգ+650 կգ=30 տ 1350 կգ=31 տ 350 կգ

Խնդիրներ․

 • Հաշվիր 2 սմ 5 մմ, 3 սմ 2 մմ և 4 սմ կողմերով եռանկյան պարագիծը։

9սմ 7մմ

 • Հաշվիր 6սմ 4մմ, 7սմ 9մմ, 7սմ8մմ և 8սմ կողմերով քառանկյան պարագիծը։

21սմ 17մմ

Author:

Ողջու՜ ն դուք գտնվել եք իմ ուսումնական բլոգում: 🌈Ⓜ Ես Մարինե Մադոյանն եմ շատ եմ սիրում նկարել և ընկերներիս հետ խաղալ🎨⛲

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s