Posted in Մաթեմատիկա

Թեստ 3

Թեստ 3

Մանրամասն լուծում

Գտիր ամենափոքր քառանիշ և ամենամեծ եռանիշ թվերի տարբերությունը։

1000-999=1

Ընտրիր այն պատասխանը, որն արտահայտում է 1/4 ժամը րոպեներով։

60:4×1=15

Գտիր այն թիվը, որը 4-ի յոթապատիկից մեծ է 3 անգամ։

4×7=28

28×3=84

Ուղղանկյան երկարությունը 18 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 16սմ։ Գտիր ուղղանկյան պարագիծը։

18×2=36

16×2=32

36+32=68

Գիրքն ունի 280 էջ։ Գայանեն կարդաց գրքի 3/5-ը։ Քանի՞ էջ մնաց կարդալու։

280:5×2=112

Երեք հաջորդական թվերի գումարը 303 է։ Գտիր այդ թվերից ամենափոքրը։

303:3=101

101-1=100

101+1=102

Author:

Ողջու՜ ն դուք գտնվել եք իմ ուսումնական բլոգում: 🌈Ⓜ Ես Մարինե Մադոյանն եմ շատ եմ սիրում նկարել և ընկերներիս հետ խաղալ🎨⛲

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s