Posted in հայրենագիտություն

Գովենք-գովենք ո՞ւմ գովենք…..

Գովենք-գովենք ո՞ւմ գովենք ջան ծաղիկ ջան ջան մեր Սոֆիին մենք գվենք ջան վիճակ ջան ջան։ Գովենք-գովենք ո՞ւմ գովենք ջան ծաղիկ ջան ջան մեր Սոֆիի գեղեցկություն գովենգ ջան վիճակ ջան ջան։

Գովենք-գովենք ո՞ւմ գովենք ջան ծաղիկ ջան ջան մեր Արփիին մենք գվենք ջան վիճակ ջան ջան։ Գովենք-գովենք ո՞ւմ գովենք ջան ծաղիկ ջան ջան մեր Արփիի հասակ գովենգ ջան վիճակ ջան ջան։

Գովենք-գովենք ո՞ւմ գովենք ջան ծաղիկ ջան ջան մեր Կատրինին մենք գվենք ջան վիճակ ջան ջան։ Գովենք-գովենք ո՞ւմ գովենք ջան ծաղիկ ջան ջան մեր Կատրինի մազեր գովենգ ջան վիճակ ջան ջան։

Author:

Ողջու՜ ն դուք գտնվել եք իմ ուսումնական բլոգում: 🌈Ⓜ Ես Մարինե Մադոյանն եմ շատ եմ սիրում նկարել և ընկերներիս հետ խաղալ🎨⛲

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s