Posted in Մաթեմատիկա

Թեստ 10

Թեստ 10

Մանրամասն լուծում

Գտիր ամենամեծ եռանիշ և ամենափոքր քառանիշ թվերի գումարը:

999+1000=1999

300 • 9 + 300 + 9 արտահայտության արժեքը կլինի:

300×9=2700

300+9=309

2700+309=3009

Արամը մեկ րոպեում քսան բառ է մուտքագրում: Ինչքա՞ն ժամանակում կմուտքագրի 1000 բառանոց տեքստը:

1000:20=50

78-24:2+5=32 արտահայտության մեջ դիր փակագծեր, որ ճիշտ հավասարություն ստացվի:

(78-24:)2+5=32

Հաշվիր (3000 – 50 x 5): 10 + 25 արտահայտության արժեքը:

(3000 – 50 x 5): 10 + 25=300

Ուղղանկյան երկարությունը 26 սմ է, իսկ լայնությունը 2 անգամ փոքր է երկարությունից: Գտիր այդ ուղղանկյան մակերեսը:

26:2=13

13×26=338

Հյուրանոցում նախապատրաստել են 5 հատ երեք տեղանոց համար և մեկ՝ երկտեղանոց: Քանի՞ երկտեղանոց համար պետք է էլի նախապատրաստել, որպեսզի կարողանան տեղավորել 25 մարդուց բաղկացած խումբը:

Լուծում

5×3=15

25-15=10

10-2=8

8:4=2

Պատ.՝4 սեղան

Posted in Մաթեմատիկա

Մետաղադրամի պատմություն, մետաղադրամների տեսակներ։ Կեղծ և իրական մետաղադրամներ

 • 4  միանման մետաղադրամներից մեկը կեղծ է։ Ինչպե՞ս կարող ենք լծակավոր  կշեռքի 2 կշռումով  գտնել կեղծ մետաղադրամը։ Հայտնի է, որ կեղծ մետաղադրամը թեթև է  մնացածներից։
  4:2=2
  2:2=1
 • 8  միանման մետաղադրամներից մեկը կեղծ է։ Ինչպե՞ս կարող ենք լծակավոր  կշեռքի 3 կշռումով  գտնել կեղծ մետաղադրամը։ Հայտնի է, որ կեղծ մետաղադրամը թեթև է  մնացածներից։
  8:2=4
  4:2=2
  2:2=1
 • 5 միանման մետաղադրամներից մեկը կեղծ է։ Ինչպե՞ս կարող ենք լծակավոր  կշեռքի ամենաշատը 2 կշռումով  գտնել կեղծ մետաղադրամը։ Հայտնի է, որ կեղծ մետաղադրամը թեթև է  մնացածներից։
  5-1=4
  4:2=2
 • 10 միանման մետաղադրամներից մեկը կեղծ է։ Ինչպե՞ս կարող ենք լծակավոր  կշեռքի ամենաշատը 3 կշռումով  գտնել կեղծ մետաղադրամը։ Հայտնի է, որ կեղծ մետաղադրամը թեթև է  մնացածներից։
  10:2=5
  5-1=4
  4:2=2
 • 6  միանման մետաղադրամներից մեկը կեղծ է։Ինչպե՞ս կարող ենք լծակավոր  կշեռքի 2 կշռումով  գտնել կեղծ մետաղադրամը։ Հայտնի է, որ կեղծ մետաղադրամը թեթև է  մնացածներից։
  6:2=3
  3-1=2
  2:2=1
 • 7  միանման մետաղադրամներից մեկը կեղծ է։Ինչպե՞ս կարող ենք լծակավոր  կշեռքի ամենաշատը 2 կշռումով  գտնել կեղծ մետաղադրամը։ Հայտնի է, որ կեղծ մետաղադրամը թեթև է  մնացածներից։
  7-1=6
  6:2=3
  3-1=2
  2:2=1
 • 9  միանման մետաղադրամներից մեկը կեղծ է։ Ինչպե՞ս կարող ենք լծակավոր  կշեռքի 2 կշռումով  գտնել կեղծ մետաղադրամը։ Հայտնի է, որ կեղծ մետաղադրամը թեթև է  մնացածներից։
  9-1=8
  8:2=4
  4:2=2
 • 12  միանման մետաղադրամներից մեկը կեղծ է։ Ինչպե՞ս կարող ենք լծակավոր  կշեռքի 3 կշռումով  գտնել կեղծ մետաղադրամը։ Հայտնի է, որ կեղծ մետաղադրամը թեթև է  մնացածներից։

12:2=6
6:2=3
3-1=2
2:2=1

 • 27 միանման մետաղադրամներից մեկը կեղծ է։ Ինչպե՞ս   կարելի է   լծակավոր   կշեռքի  3 կշռումով    գտնել կեղծ մետաղադրամը։ Հայտնի է, որ կեղծ մետաղադրամը թեթև է մնացածներից։

27:3=9
9-3=6
6:2=3
3-1=2
2:2=1

 • 81  միանման մետաղադրամներից մեկը կեղծ է։ Ինչպե՞ս կարելի է  լծակավոր   կշեռքի  4 կշռումներից   հետո    գտնել  կեղծ մետաղադրամը։ Հայտնի է, որ կեղծ մետաղադրամը թեթև է մնացածներից։

81:3=27
27:3=9
9-3=6
6:2=3
3-1=2
2:2=1

Posted in Մաթեմատիկա

Թեստ 3

Թեստ 3

Մանրամասն լուծում

Գտիր ամենափոքր քառանիշ և ամենամեծ եռանիշ թվերի տարբերությունը։

1000-999=1

Ընտրիր այն պատասխանը, որն արտահայտում է 1/4 ժամը րոպեներով։

60:4×1=15

Գտիր այն թիվը, որը 4-ի յոթապատիկից մեծ է 3 անգամ։

4×7=28

28×3=84

Ուղղանկյան երկարությունը 18 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 16սմ։ Գտիր ուղղանկյան պարագիծը։

18×2=36

16×2=32

36+32=68

Գիրքն ունի 280 էջ։ Գայանեն կարդաց գրքի 3/5-ը։ Քանի՞ էջ մնաց կարդալու։

280:5×2=112

Երեք հաջորդական թվերի գումարը 303 է։ Գտիր այդ թվերից ամենափոքրը։

303:3=101

101-1=100

101+1=102

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմ 06.05.2021

 1. Երկու պարկում կար  124 կգ շաքարավազ։ Երբ  |-ից 4 կգ տեղափոխեցին ||-ի մեջ, պարկերում շաքարավազների քանակները հավասարվեցին։ Քանի՞ կգ շաքարավազ կար յուրաքանչյուր պարկում
  124:2=62
  62+4=66
  62-4=58
 2. Երկու  արկղում կա  74կգ  խնձոր։ Երբ   |-ից 3կգ  լցրին ||- ի մեջ, ապա արկղերում խնձորների քանակները  հավասարվեցին։ Քանի՞ կգ խնձոր կար արկղերում նախքան տեղափոխությունները։
  74:2=37կգ
  37+3=40կգ (I)
  37-3=34կգ (II)
 3. Երկու  խմբում կային  150 ուսանող։ Երբ|-ից 10 հոգի տեղափոխեցին || խումբ, ապա խմբերում ուսանողների քանակները հավասարվեցին։ Քանի՞ ուսանող կար յուրաքանչյուր խմբում։
  150:2=75
  75+10=85 (I)
  75-10=65 (II)
 4. Երկու  պահեստներում  կար  540 պարկ ալյուր։ Երբ|-ից 20 պարկ տեղափոխեցին || պահեստ, պահեստներում ալյուրների   քանակները հավասարվեցին։ Քանի՞ պարկ ալյուր կար յուրաքանչյուր պահեստում։
  540:2=270
  270+20=290 (I)
  270-20=250 (II)
Posted in Մաթեմատիկա

Ճանապարհ, Ժամանակ, Արագություն

Միավոր ժամանակում մարմնի անցած ճանապարհը նրա շարժման արագությունն է։

Արագությունը կարելի է չափել արագաչափի միջոցով։

Օրինակ՝

Կարող ենք ասել․

Ավտոմեքենան շարժվում է ժամում 70 կմ արագությամբ, կամ ավտոմեքենան շարժվում է 70կմ/ժ արագությամբ։

Մարմնի շարժման արագությունը հավասար է նրա անցած ճանապարհի և ծախսած ժամանակի քանորդին։

Այսինքն՝

Արագություն= Ճանապարհ : ժամանակ

Գնացքը 20 ժամում միևնույն արագությամբ անցավ 1400կմ ճանապարհ։ Որքա՞ն էր գնացքի շարժման արագությունը։
1400:20=70կմ/ժ

Մարմնի անցած ճանապարհը հավասար է նրա շարժման արագության և ծախսած ժամանակի արտադրյալին։

Ճանապարհ= Արագություն . ժամանակ

Որքա՞ն ճանապարհ կանցնի ավտոմեքենան 5 ժամում, եթե շարժվի 70կմ/ժ արագությամբ։
5*70=350կմ

Հեծանվորդը 2 ժամում ընթացավ 18կմ/ժ արագությամբ։ Որքա՞ն ճանապարհ նա անցավ։
2*18=36կմ

Գնացքը 2 օրում միևնույն արագությամբ անցավ 1800կմ ճանապարհ։ Առաջին օրը նա ճանապարհի վրա ծախսեց 12 ժամ, իսկ երկրորդ օրը՝ 4 ժամ պակաս։ Որքա՞ն ճանապարհ նա անցավ առաջին օրը։
12-4=8

12+8=20

1800:20=90

12*90=1080կմ

Մարմնի ծախսած ժամանակը հավասար է նրա անցած ճանապարհի և արագության քանորդին։

Ժամանակ= Ճանապարհ: Արագություն

Հայկենց տնից մինչև դպրոց 450մ է։ Նա դպրոց է գնացել 50մ/ր արագությամբ։ Որքա՞ն ժամանակ նա ծախսեց դպրոց գնալու համար։
450:50=9ր

Երևանից միևնույն ուղղությամբ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա։ 4 ժամ հետո որքա՞ն կլինի նրանց միջև եղած հեռավորությունը, եթե առաջին ավտոմեքենան ժամում անցնում է 70կմ, իսկ երկրորդը՝ 90 կմ։
4*70=280

4*90=360

360-280=80կմ

Մոտոցիկլավարը 160կմ ճանապարհի առաջին 40կմ-ն անցավ 40կմ/ժ արագությամբ, իսկ մնացած մասը՝ 60կմ/ժ արագությամբ։ Մոտոցիկլավարը քանի՞ ժամում անցավ այդ ճանապարհը։
160-40=120կմ

40:40=1

120:60=2

1+2=3ժ

Բեռնատարը 400 կմ ճանապարհի առաջին 120կմ-ն անցավ 60կմ/ժ արագությամբ, իսկ մնացած մասը՝ 70կմ/ժ արագությամբ։ Բեռնատարը քանի՞ ժամում անցավ այդ ճանապարհը։
400-120=280

120:60=2

280:70=4

2+4=6ժ

Posted in Մաթեմատիկա, Uncategorized

Մաթեմատիկա 23.04.2021

 • Աննան  24 տետրի համար վճարեց  200 դրամ ավելի, քան Աշոտը  20 տետրի համար։ Նարեն 15 տետերի համար որքա՞ն վճարեց։

24-20=4 200:4=50 15×50=750

 • Հավասարակողմ եռանկյան պարագիծը 150  դմ է։ Գտիր այն քառակուսու մակերեսը, որի կողմը հավասար է այդ եռանկյան կողմին։

50:3=50 50×50=2500

 • Արամը  ունի 500 դրամով ավելի քան Դավիթը։ Հաշվի՛ր, թե որքան դրամ ունի նրանցից յուրաքանչյուրը, իմանալով, որ նրանք միասին ունեն  2500 դրամ։

2500-500=2000 2000:2=1000 1000+500=1500

 • Հրանտը  ունի 400 դրամով  քիչ քան Ռազմիկը։ Հաշվի՛ր, թե որքան դրամ ունի նրանցից յուրաքանչյուրը, իմանալով, որ նրանք միասին ունեն  2400  դրամ։

2400-400=2000 2000:2=1000 1000+400=1400

 • Ռուբենը ունի 2 անգամ ավելի դրամ քան Նարեն։ Հաշվի՛ր, թե որքան դրամ ունի նրանցից յուրաքանչյուրը, իմանալով, որ նրանք միասին ունեն  2400  դրամ։

1+2=3 2400:3=800 2×800=1600

 • Արմենը  ունի  3 անգամ ավելի դրամ քան Հրանտը։ Հաշվի՛ր, թե որքան դրամ ունի նրանցից յուրաքանչյուրը, իմանալով, որ նրանք միասին ունեն  3600  դրամ։

3600:4=900 3×90=2700