Posted in բնագիտություն

Մարմիններ, նյութեր, մասնիկներ

Մարդն իր կյանքի ընթացքում ստեղծում է տարբեր իրեր: Մեր շրջապատի ցանկացած իր, կենդանի օրգանիզմ կարող ենք կոչել մարմին: Մարմիններ են քարը, ծառը, տունը, միջատը, մետաղալարը և այլն: Ինչպես տեսնում ես, մարմիններն այնքան շատ են, որ անհնար է բոլորը թվարկել: Դրանք բաժանում են բնական (բնության կողմից ստեղծված) և արհեստական (մարդու կողմից ստեղծված) մարմինների: Արեգակը, Լուսինը, մոլորակները համարվում են նաև տիեզերական մարմիններ: Թվարկի’ր քո շրջապատում գտնվող բնական և արհեստական տասական մարմինների անուններ:

Continue reading “Մարմիններ, նյութեր, մասնիկներ”

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

  • Բնութագրիր    տրված  թվերից   յուրաքանչյուրը․             

25; 1)երկնիշ է

2)կենտ է

3)կրկնվող թվանշաններ չունի

462;1)եռանիշ է

2)զույգ է

3)կազմված է 462=400+60+2

401;1)եռանիշ է

2)կենտ է

3) կազմված է 401=400+1

3245;1)քառանիշ է

2)կենտ է

3)կազմված է 3245=3000+200+40+5

2085
1)կենտ է
2)քառանիշ է
3)կազմված է 2085=2000+80+5


;46560 1)զույգ է
2)հնգանիշ է
3)կազմված է 40000+ 6000+500+60

; 256982 1)զույգ է
2)վեցանիշ է
3)կազմված է 200000+50000+6000+900+80+2

  • Գտի՛ր  այն  թիվը,  որի  միավորն    6  է,  տասնավորը՝   5,  հազարավորը՝ 2   է,    իսկ տասհազարավորը՝ 4։
    42056
  • Գտի՛ր այն      վեցանիշ թիվը,   որի միավորն է 9 է, տասնավորը՝ 4, հազարավորը՝ 3,   իսկ մյուս      բոլոր  թվանշանները ՝  7։

773049