Posted in Անգլերեն

Talking about Daily Routines

-Hi,Katrin! I’m so glad you come over!

-Hi, Marine! How are you?

-I’m fine, thanks. And you?

-I’m great!

-Let’s sit on the swing and taik.

I want to know you better.

-Ok

-I m so glad you moved here.

So tell me about yourself.What’s your typical day like?

-Uhh well, usually all my days are busy, with lots of activities.

I get up at 7:00, because my scool only starts at 9.

I go to the bethroom, I wash my face and brush my teeth.

I have brekfast with my mom at around 8:16.We usually have boiled eggs, milk, with toast, butter.

We all have home at 8:40.

At 6 pm i go to a dence club where i take dance classes.I m crazy about dance.

At abaout 7 pm i finally get home.

I turn off the lights at 10:25.

-Bye katrin!

-Bye Marine!

Posted in Մայրենի

Աշուն

Ծառեր, թփեր լեցուն միրգ,
Մառան տարան գիրկ ու գիրկ,
Աշուն սնավ։

Սաղարթ–սաղարթ սարսելով,
Ոսկի տերև դարսելով
Աշուն քնավ։

Տարափ ու բուք փչելով,
Վայուն–մայուն ճչելով՝

Աշուն ծնավ։

Առաջադրանքներ

1. Կարդա՛ բանաստեղծությունը և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր անծանոթ բառերը:

Սարսրելով-սոսկալ, սարսափել, տարափ-hորդ անձրև։

2. Նկարի՛ր քեզ դուր եկած հատվածը և հիմնավորի՛ր ընտրությունդ:

Ինձ դուր եկավ այս մասը որովհետև ես շատ-շատ եմ սիրում երբ տերևները թափվում են։

3. Վերլուծի՛ր բանաստեղծությունը:

Բանաստեղծությունը աշնան ցրտաշունչ եղանակի և աշնան գեղեցկության մասին է։

4. Բանաստեղծության պատկերներին համապատասխան ֆոտոշարք պատրաստի՛ր:

Լրացուցիչ առաջադրանք

4. Բանաստեղծության տրամադրությանը համապատասխանող երաժշտություն ընտրի՛ր:

5. Երաժշտության ու նկարաշարի համադրությամբ կարաոկե պատրաստի՛ր:

Ներկայացնում է Դավիթ Հարությունյանը

6. Ձայնագրիր բանաստեղծության ընթերցումդ, ֆոտոշարքի կամ նկարաշարի համադրությամբ տեսանյութ պատրաստի՛ր: