Posted in բնագիտություն, հաշվետվություն

Բնագիտության հաշվետվություն

Մարմիններ, նյութեր, մասնիկներ

Մայրցամաքներ, աշխարհամասեր

Ծովեր և օվկիանոսներ

գունավոր ծովերի մասին

Դեղին ծովը

Վարդագույն ծով

Աղբյուր, գետ, լիճ