Posted in Անգլերեն

Lesson 2

Aswer the questions on your blogs!

Is there a park in your town? – yes!

What can you do there? – Play a game or ride a bike.

Write about the park where you live. – There are many beautiful trees and carousels in our garden.

Draw or stick a photo. –

Հաղթանակի զբոսայգի (Երևան) - Վիքիպեդիա՝ ազատ հանրագիտարան
Ովքե՞ր սրճարան ունեն «Հաղթանակ» զբոսայգում. Ի՞նչ վիճակում է այգին  (ֆոտոռեպորտաժ) - Պանորամա | Հայաստանի նորություններ
Posted in Մայրենի, անգիր

ՓԱՓՈՒԿ ՁՅՈՒՆ Գեղամ Սարյան

Ձյուն, փափուկ ձյուն, սպիտակ ձյուն,
Զգույշ իջիր դաշտերին,
Ծաղիկները մտել են քուն,
Հողն է նրանց անկողին:

Հանդարտ, կամաց իջիր այնպես,
Ծաղիկները չարթնանան,
Ծածկիր նրանց քնքուշ ու հեզ,
Զգույշ, զգույշ անսահման:

Ձյուն, փափուկ ձյուն, սպիտակ ձյուն,
Հանգիստ, խաղաղ իջիր վար,
Ծաղիկները մտել են քուն,
Ծաղիկները ցրտահար:

Սովորել անգիր և նկարել դուր եկած հատվածը: