Posted in Մայրենի

Պտղատու այգիների գարնանային մշակությունը ձմռանը

Գարնան բացվելուն պես պետք է նախատեսել պտղատու այգիների գարնանային մշակության հետևյալ փուլերը. սպիտակեցնել ծառերի բները և կմախքային ճյուղերը, ծառերը պաշտպանել վնասատուներից և հիվանդություններից, կատարել էտ, կարգավորել ոռոգման ցանցը, պարարտացնել օրգանական և հանքային պարարտանյութերով և պատրաստել ծխակույտեր: Բույսերը տարվա ընթացքում ունենում են վեգետացիայի և հանգստի շրջան: Վեգետացիայի շրջանը սկսվում է վաղ գարնանը`բողբոջներն ուռչելու պահից, և վերջանում աշնանը` տերևաթափով: Հայաստանում դեղձենու և ծիրանենու վեգետացիան տևում է 7-8 ամիս, տանձենու, խնձորենու ներմուծված սորտերինը` 6-7 ամիս: Երիտասարդ ծառերի վեգետացիան ավելի երկար է, քան տարիքավորներինը, այն ավելի երկար է տևում բարձր ագրոտեխնիկայի պայմաններում: Տարվա ընթացքում ծառն ունենում է իրար հաջորդող փոփոխություններ` բողբոջների ուռչում, ծաղկում, շվերի աճ, պտուղների գոյացում, պտուղների հասունացում, տերևաթափ և այլն:

ՊՏՂԱՏՈՒ ԱՅԳԻՆԵՐ
ԱՅԳԵԳՈՐԾՈւԹՅՈւՆ
Գնել խոլորձներ Կիևում: Փակ ծաղիկներ առաքմամբ - Flora Life, բույսերի առցանց  խանութ

Posted in Մայրենի

Նամակ Ձմեռ պապիկին

Բարև իմ շատ սիրելի Ձմեռ պապիկ։ Ես այս տարի ինձ լավ եմ պահել, օգնել եմ մայրիկին և տատիկին։ Լավ գնահատականներ եմ ստացել։

Ես քեզ շատ կխնդրեի, որ դու մեզ անհոգ օրեր բերես, որ 2021 թվականին կորոնավիրուսը վերջանա և ոչ մի պատերազմ չլինի մեր Երևանում։ Դու երևի հասկացար ես ինչի մասին եմ խոսում․․․․

Նաև ես կուզենայի, որ դու ինձ բերես անլար ականջակալներ և նրան էլ պատյան բերես։

Սիրով․Մարինեից 🎁🎅

Posted in Մաթեմատիկա

Անհայտ գումարելի

Առաջադրանքներ

2068+618=2686
    268`6              
   618              
  2068              
                    
                    
3478+1095 = 4573
 45`7`3              
  1095              
  3478              
                    
                    
3675+898 = 4573
 4`5`7`3              
   898              
  3675              
                    
                    
5391+698=5089
 5’0`89              
   698              
  4391              
                    
                    
195+905=1100
 1’`1’0`0              
   905              
   195              
                    
                    

2.Լրացրու նախադասությունը․

 Անհայտ ․․․ գտնելու համար անհրաժեշտ  է գումարից հանել հայտնի գումարելին։

  • Նվազելին
  • Գումարելին
  • Արտադրիչը
  • Բաժանելին

3.Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի գումարը, եթե գումարելիներից մեկը մեծացնենք

11-ով։

Պատ․՝11-ով։

4.Երկու թվերի գումարը 25-ով մեծ է երկրորդ թվից։ Ո՞րն է առաջին թիվը։

Պատ․՝25։

5.Գումարելիներից մեկը փոքրացրել են 9-ով, իսկ մյուսը թողել են նունը: Ինչպե՞ս կփոխվի գումարը:

Պատ․՝փոքրանում է 9-ով։

6.Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի գումարը, եթե գումարելիներից յուրաքանչյուրը մեծացնենք 21-ով։

Պատ․՝21+21=42-ով։