Posted in Մաթեմատիկա

Թեստ 10

Թեստ 10

Մանրամասն լուծում

Գտիր ամենամեծ եռանիշ և ամենափոքր քառանիշ թվերի գումարը:

999+1000=1999

300 • 9 + 300 + 9 արտահայտության արժեքը կլինի:

300×9=2700

300+9=309

2700+309=3009

Արամը մեկ րոպեում քսան բառ է մուտքագրում: Ինչքա՞ն ժամանակում կմուտքագրի 1000 բառանոց տեքստը:

1000:20=50

78-24:2+5=32 արտահայտության մեջ դիր փակագծեր, որ ճիշտ հավասարություն ստացվի:

(78-24:)2+5=32

Հաշվիր (3000 – 50 x 5): 10 + 25 արտահայտության արժեքը:

(3000 – 50 x 5): 10 + 25=300

Ուղղանկյան երկարությունը 26 սմ է, իսկ լայնությունը 2 անգամ փոքր է երկարությունից: Գտիր այդ ուղղանկյան մակերեսը:

26:2=13

13×26=338

Հյուրանոցում նախապատրաստել են 5 հատ երեք տեղանոց համար և մեկ՝ երկտեղանոց: Քանի՞ երկտեղանոց համար պետք է էլի նախապատրաստել, որպեսզի կարողանան տեղավորել 25 մարդուց բաղկացած խումբը:

Լուծում

5×3=15

25-15=10

10-2=8

8:4=2

Պատ.՝4 սեղան