Posted in Uncategorized

Մայրենի 30.04.2021

Կատարել առաջադրանքները

Կարդա՛ և լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը։

Թագավորն ուներ երկու որդի։ Նա դժվարանում էր որոշել, թե որդիներից ով է ժառանգելու իր գահը։ Եվ վճռեց փորձել նրանց։ Հրամայեց կանչել մի քանի գյուղացիների։ Երբ գյուղացիները ներկայացան, թագավորն ասաց․

-Զավակնե՛րս, այս մարդիկ կարիքի մեջ են․ պետք է օգնել նրանց։

-Շատ լավ,-ասաց որդիներից մեկը և սկսեց ոս111կի բաժանել։

Իսկ մյուս որդին էլ թե․

-Ես նրանց գութան կնվիրեմ։  ոսկին, որ իմ եղբայրը այդպես շռայլորեն բաժանում է, մի օր կարող է վերջանալ։ Իսկ գութանի գործը հողն է, անվերջ գոհացնող հողը, բոլոր նվերներից ամենաթանկը։

Շատ ուրախացավ ծեր թագավորը և գահաժառանգ հայտարարեց գութան նվիրող որդուն։

Ինչո՞ւ փոքր տղան դարձավ գահաժառանգ։
Որովհետև նա ավելի խելացի էր։

Դու ի՞նչ կնվիրեիր գյուղացիներին։
Ես կնվիրեի կով։

Տեքստից դուրս գրի՛ր 3-ական գոյական , բայ և շաղկապ։
Գոյական-թագավոր, որդի, գահ, գյուղացի
Բայ-դժվարանալ, որոշել, վճռել, փորձել, հրամայել, որախանալ
շաղկապ-թե, և, երբ, որ,

Գոյականներից առաջ գրի՛ր համապատասխան ածականներ։

ծեր թագավոր

խելացի որդի

արժանի գահաժառանգ

աղքատ գյուղացի

ծանր գութան

պարարտ հող

Ոսկի բառով կազմի՛ր 2-ական բարդ և ածանցավոր բառ։

Բարդ բառեր՝ ոսկեզօծ, ոսկեծամ,

Ածանցավոր բառեր՝ ոսկեղեն, ոսկյա

Տրված ածանցավոր բառերը վերլուծի՛ր բաղադրիչների։

Ածանցավոր բառարմատածանց
թագավոր թագ ավոր
գյուղացի գյուղ ացի
շռայլորեն շռայլ որեն
անվերջ վերջ ան

Տեքստից գտի՛ր և գրի՛ր տրված բառերի հոմանիշները։

Արքա-թագավոր

Ընծայել-նվիրել

Ավարտել-վերջացնել

Տեքստից գտի՛ր և գրի՛ր տրված բառերի հականիշները։

Քիչ-շատ

Երիտասարդ-ծեր

Տխրել-ուրախանալ

Կազմի՛ր բառակապակցություններ։

թագավորական գահ

թանկ ոսկի

շռայլորեն նվիրել

նվիրել որդուն

Համառոտի՛ր պարզ ընդարձակ նախադասությունները։

Ծեր թագավորը շատ ուրախացավ։

Շարունակի՛ր։

Երբ մարդիկ կարիքի մեջ են, նրանց պետք է օգնել։

Թագավորը հայտարարեց , որ իր ժառանգությունը տալիս է գութան նվիրող որդուն։

Միացրո՛ւ ասացվածքների սկիզբն ու վերջը և կարդա առածը։

Աշխատասիրությունը բախտի աջ ձեռքն է։

Անգործությունը ծուլություն է ծնում։

Անբանի համար ամեն օր տոն է։

Աշխատասեր մարդուն երկինքն էլ է օգնում։