Posted in հայրենագիտություն, հաշվետվություն

Հայրենագիտության հաշվետվություն

Ես այս տարի շատ գիտելիքներ ստացա։ Սովորեցի իմ երկրի և օտար երկրների մասին տեղեկությաներ։ Միասին շատ շատ էնք ճամբորդել💞

Այս հղումով կարող էք տեսնել իմ աշխատանքները💥