Posted in Մայրենի

Մայրենի 02.03.2021

Տրված բառերը դասավորի՛ր այբբենական կարգով։

Արագ, արքա, բանիմաց, բնական, գովազդ, դանակ, դիմակ, զավակ, զգեստ, թակարդ, թութակ։

Տրված բառերը դարձրո՛ւ հոգնակի։

Եղնիկ-եղնիկներ

թռչուն-թռչուններ

դուռ-դռներ

աչք-աչքեր

ձեռք-ձեռքեր

մարդ-մարդիկ

կին-կանայք

երեխա-երեխաներ

Յուրաքանչյուր բառի դիմաց գրի՛ր դրան տրվող հարցը։

պայուսակ-ի՞նչ

սեղան-ի՞նչ

համակարգիչ-ի՞նչ

լուսավոր-ինչպիսի՞

խաղաղ-ինչպիսի՞

երեք-որքա՞ն

հարյուր-որքա՞ն

հինգ հարյուր-որքա՞ն

<<Բառքամոցի>> մեթոդով <<հեռուստացույց>> բառից հնարավորինս շատ բառեր կազմի՛ր։

Հեռու, ցույց, հույս, տառ, սառույց, ցեց, հայ, հաց, սուտ, տես, առու։

Տրված արմատներով բարդ բառեր կազմի՛ր։

միտք-սրամիտ, խելամիտ

երգ-երգչախումբ, երգչուհի

լույս-լուսացույց, լույսավոր

գույն-գունազարդ, բազմագույն

ծաղիկ-ծաղկեպսակ, ծաղկեփունջ