Posted in русский

Пряничный домик

Пряничный домик

  • Прочитайте сказку
  • Составьте 5 вопросов к сказке

Как звали детей.

Кудаиони пошли.

Из чего был этот домик.

Что им сказала леса.

Почему они пошли туда.

Posted in Մաթեմատիկա

Թեստ 10

Թեստ 10

Մանրամասն լուծում

Գտիր ամենամեծ եռանիշ և ամենափոքր քառանիշ թվերի գումարը:

999+1000=1999

300 • 9 + 300 + 9 արտահայտության արժեքը կլինի:

300×9=2700

300+9=309

2700+309=3009

Արամը մեկ րոպեում քսան բառ է մուտքագրում: Ինչքա՞ն ժամանակում կմուտքագրի 1000 բառանոց տեքստը:

1000:20=50

78-24:2+5=32 արտահայտության մեջ դիր փակագծեր, որ ճիշտ հավասարություն ստացվի:

(78-24:)2+5=32

Հաշվիր (3000 – 50 x 5): 10 + 25 արտահայտության արժեքը:

(3000 – 50 x 5): 10 + 25=300

Ուղղանկյան երկարությունը 26 սմ է, իսկ լայնությունը 2 անգամ փոքր է երկարությունից: Գտիր այդ ուղղանկյան մակերեսը:

26:2=13

13×26=338

Հյուրանոցում նախապատրաստել են 5 հատ երեք տեղանոց համար և մեկ՝ երկտեղանոց: Քանի՞ երկտեղանոց համար պետք է էլի նախապատրաստել, որպեսզի կարողանան տեղավորել 25 մարդուց բաղկացած խումբը:

Լուծում

5×3=15

25-15=10

10-2=8

8:4=2

Պատ.՝4 սեղան

Posted in բնագիտություն

Պարարտանյութեր

 Բերքի հետ ամեն տարի հողից հեռանում են զգալի քանակի սննդանյութեր, որի հետևանքով հողի բերրիությունն ընկնում է։ Պարարտանյութերի կիրառմամբ լրացվում է հողից հեռացված սննդանյութերի քանակությունը։ Պարարտանյութերի կիրառումից առավելագույն արդյունք ստանալու համար անհրաժեշտ է այն ճիշտ օգտագործել՝ ելնելով հողի ագրոքիմիական հատկություններից և պարարտացվող մշակաբույսի սննդառության առանձնահատկություններից։ Ըստ ազդման բնույթի՝ պարարտանյութերը լինում են ուղղակի (ներգործում են անմիջապես բույսի սննդային ռեժիմի վրա), անուղղակի (բարելավում են հողի հատկությունները) և բազմակողմանի ազդեցության։ Ըստ ծագման՝ օրգանական, հանքային և կենսաբանական։ Ըստ կազմության՝ պարզ, բարդ, համակցված։ Ըստ ագրեգատային ձևի՝ պինդ, հեղուկ, գազային։ Գոմաղբահեղուկն արագ ներգործող, հիմնականում ազոտակալիումական պարարտանյութ է։ Բւյսերի լրացուցիչ սնուցման համար օգտագործում են 1։5 հարաբերությամբ նոսրացված գոմաղբահեղուկ։ Հանքային պարարտանյութերը բույսերին անհրաժեշտ սննդատարրեր պարունակող անօրգանական նյութեր են, որոնք ներգործում են հողի ֆիզիկական, քիմիական, կենսաբանական հատկությունների և բույսերի սննդառության վրա։ Հողում ենթարկվում են զանազան փոխարկումների և դառնում բույսերին մատչելի։ Այդ փոխարկումների բնույթը և ինտենսիվությունը կախված են հողի հատկություններից և հանքային պարարտանյութի տեսակից։ Տարբերում են միակողմանի և համալիր ազդեցության հանքային պարարտանյութեր։ 

Օրգանական պարարտանյութեր այգու համար
Posted in Անգլերեն

Անգլերեն թարքմանում

Learn the words describing one’s character and personality.

warm-ջերմ,

kind-բարի

pleasant-հաճելի

good-natured… լավ բնավորության տեր

cold-սառը

unkind-անբարյացակամ

unpleasant-տհաճ

unfriendly-անընկերասեր

If you love communicating -հաղորդակցվել with people you are։

sociable-շփվող

talkative-ասող-խոսող

communicative-հաղորդակցվող

If you don’t like communication you are introvert which means you are։

quiet-հանգիստ

reserved-փակ, ինքնամփոփ

shy-ամաչկետ

taciturn-լռակյաց

People who think about others’ feelings are։

sensitive-գայուն

tactful-տակտով

caring-հոգատար

People who don’t think about others’ feelings are։

insensitive-անզգա,

tactless-անտակտ

heartless-անսիրտ

cruel-դաժան

cold-hearted սառնասիրտ

honest-ազնիվ

frank-անկեղծ

And those who don’t are called

dishonest-անազնիվ

liar-սուտասան

positive-դրական

optimistic-լավատես

cheerful-ուրախ

laid-back-հանգիստ, առանց լարվելու

negative-բացասական

gloomy-մռայլ

pessimistic-վատատես

miserable-տխուր, մռայլ

tolerant-հանդուրժող

flexible-ճկուն

narrow-minded սահմանափակ մտածելակերպով

intolerant-անհանդուրժող

strong-willed-ուժեղ կամքով

confident-ինքնավստահ

week-willed-թուլակամ

unsure-անվստահ

hardworking-աշխատասեր

lazy-ծույլ

idle-ծույլ, անգործունյա

intelligent-խելացի

clever-խելացի

bright-պայծառ

smart-խելացի

unintelligent-ոչ խելացի

stupid-հիմար

foolish-հիմարիկ

silly-հիմար

noble-ազնիվ

selfish-եսասեր

reliable-հուսալի

faithful-հավատարիմ

unreliable-անհուսալի

unfaithful-անհավատարիմ

generous-առատաձեռն

economical-տնտեսող

respectful-հարգալից

modest-համեստ

humble-խոնարհ

disrespectful-անհարգալից

arrogant-գոռոզ

sensitive-զգայուն

sensible-խելամիտ

coward-վախկոտ

gossip-բամբասկոտ

couch-potato-ծույլ

Posted in Մայրենի

Նշենին և շագանակենին

Քաղցր նշենին, մոր կողմից եղբայր լինելով դառն նշենուն, նեղվեց նրա դառնությունից և շագանակենուն դարձրեց իրեն բարեկամ ու եղբայր, գտնելով, որ երկու որակով նա բարոյակից է իրեն։ Եվ շատերից մեղադրվելով, ասաց.— Ով իմ հակումներն ունի, նա է իմ եղբայրը:Ոչ ոք չկարողացավ հակաճառել։

Posted in Մայրենի

Կամակոր թագավորը

Կատարել տեքստային առաջադրանքները։

Կամակոր  թագավորը

    Լինում է, չի լինում ̀ մի  կամակոր  թագավոր  է  լինում: Մի  օր  նա  կանչում է  իր  երկրի  բոլոր   դերձակներին  և  հրամայում, թե  ինձ  համար  մի  այնպիսի  վերմակ  կարեք, որ  հասակիս  համեմատ  լինի ̀ ոչ  երկար, ոչ  կարճ:Ոչ մի   դերձակ  չի  կարողանում  թագավորի  հրամանը  կատարել, բոլորի  գլուխներն  էլ  կտրել  է  տալիս:

   Օրերից  մի  օր  թագավորի  մոտ  մի  դերձակ  է  գալիս:

— Թագավորն  ապրած  կենա, -ասում  է  նա, —  ես  քո  ուզած  վերմակը  կկարեմ: Ոչ  երկար  կլինի, ոչ կարճ:

 — Լավ, — ասում է թագավորը, — բայց  տես,  եթե  մի  փոքր  երկար  եղավ  կամ  կարճ, իմացած  լինես ̀ գլուխդ  կտրելու  եմ:

 -Համաձայն   եմ, թագավորն  ապրած  կենա, թե  չկարողացա ̀  գլուխս  կտրի:

  Դերձակը  գնում  է  մի  վերմակ  կարում,  դիտմամբ  էլ  մի  քիչ  կարճ  է  անում: Տանում  է,  դնում     թագավորի  առաջ: Փեշի  տակ  էլ  թաքուն  մի  ճիպոտ  է  պահած  լինում:

  -Թագավորն  ապրած  կենա, — ասում է  դերձակը ̀  գլուխ  տալով, — քո  ուզած  վերմակը  կարել  եմ:Տես ̀  կհավանե՞ս:

  -Տեսնենք  հասակիս  հարմա՞ր  է, թե՞  ավել- պակաս, —  ասում  է  թագավորն  ու  պառկում  թատտին, վերմակը  քաշում  վրան:Վերմակը  հազիվ  ծնկներին  է  հասնում, ոտքերը  բաց  են  մնում:

  Դերձակն  իսկույն  փեշի  տակից  հանում  է ճիպոտը  և  խփում  թագավորի  ոտքերին:

  -Թագավորն  ապրած  կենա, — ասում է  դերձակը, — ամեն  մարդ  իր վերմակի  համեմատ  պիտի   ոտքը  մեկնի:

   Թագավորն  ամիջապես  ոտքերն  իրեն է  քաշում,  թաքցնում  վերմակի  տակ:

   Կամակոր  թագավորն  այլևս  ոչինչ  չի  կարողանում  ասել:Նույնիսկ  մեծ –մեծ   նվերներ  է տալիս  ու  ճանապարհ  դնում  հնագետ  դերձակին:

1.Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:
Դերձակներ
 կարճ
թատտին
մարդ

2.Ի՞նչ  է  նշանակում  դերձակ  բառը.
Դերձակը մասնագիտություն է, որը տարբեր բաներ է կարում։

3.Ո՞ր   դարձվածքի   իմաստն  է  սխալ  բացատրված.

    ա/ գլուխը  դատարկ   —  հիմար, անխելք, տգետ

     բ/ թև առնել  —  ոգևորվել, ոգեշնչվել

     գ/ կողը  հաստ – համառ, կամակոր, ինքնասածի

     դ/ ձեռք մեկնել —  ձեռքով անել, հեռանալ—օգնել

4.Տրված  բառերից  ո՞րն  է  ածանցավոր.

      ա/ օրերից

      բ/  գլուխ                            

      գ/ թագավոր—ավոր

       դ/ ոչինչ

5.Ի՞նչ  խոսքի  մաս  են  տեքստում ընդգծված  բառերը:
երկիր—գոյական
երկար—ածական
դերձակ-գոյական
ասում է—բայ

6.Տեքստում  ընդգծված  նախադասաությունից  դու՛րս  գրիր   երկու  լրացում:
   Թագավորն  ամիջապես  ոտքերն  իրեն է  քաշում,  թաքցնում  վերմակի  տակ:

   7.Տեքստից  դու՛րս  գրիր  մեկական  պատմողական  և  հարցական   նախադասություն:
Հարցական
— քո  ուզած  վերմակը  կարել  եմ:Տես ̀  կհավանե՞ս:
-Տեսնենք  հասակիս  հարմա՞ր  է, թե՞  ավել- պակաս։

Պատմողական
Օրերից  մի  օր  թագավորի  մոտ  մի  դերձակ  է  գալիս:
Դերձակը  գնում  է  մի  վերմակ  կարում,  դիտմամբ  էլ  մի  քիչ  կարճ  է  անում:

8.Կետադրի՛ր  հետևյալ  նախադասությունը.

    Դերձակը  հասկացավ, որ  թագավորը  հիմար է:

9.Օգտագործելով  տրված  բառերը ̀ լրացրու՛  առած-ասացվածքները.

    ա/ Ծաղիկը   ծաղկին  նայելով  է  բացվում:

     բ/Թթու  է, թան  չի,  ամեն մարդու բան չի:

     գ/Մեջք –մեջքի  որ  տանք, սարեր շուռ  կտանք:

      դ/Արջից  վախեցողը  անտառ  չի գնա:

   / սարեր,չի  գնա, մարդու, ծաղկին/

10.Ի՞նչն  է  ստիպում  թագավորին  նման հրաման  արձակել:
Նա դա արեց, որովհետև շատ կամակոր էր։

  11.Ի՞նչ  հնարամտության  է  դիմում  դերձակը:
Նա հատուկ կարճ է կարում և ճիպոտ վերցնում, որ հարվածի։

12.Ժողովրդական  ո՞ր  ասացվածքն  է  օգտագործված  տեքստում:
Ամեն  մարդ  իր վերմակի  համեմատ  պիտի   ոտքը  մեկնի:

13.Ուրիշ ո՞ր հեքիաթի  հերոսին  ես  նմանեցնում  թագավորին:
Ես այս հեքիաթը նմանացնում եմ Չախչախ թագավորին։

14.Կամակոր  թագավորին  պատժելու  մի  հնարք  էլ  մտածիր  դու:
Ես էլ այդպես կանեի

15.Ի՞նչպես  ինքդ  կվերնագրեիր  տեքստը:
Ես կվերնագրեի Կամակոր թգավորն ու դերձակը։

Posted in русский

Упражнения /10 мая — 14 мая

Упражнение.

Составьте словосочетания.

Дети умные(какие?)

Брат сильный(какой?)

Сестра красивая(какая?)

Компот вкустный(какой?)

Котлета горячая(какая?)

Варенье сладкое(какое?)

Придумайте 5 словосочетаний.

Солнце жароке (какое?)

Ветер сильный (какой?)

Кошка пушистая (какая?)

Мальчики шумные (какие?)

собака маленькая (какая?)