Posted in Մաթեմատիկա

07.04.2021

  • AC հատվածի   երկարությունը 4 սմ 7մմ է,  BC հատվածինը՝                      10 սմ 4 մմ: Գտիր  AB  հատվածի   երկարությունը:

4 սմ 7մմ+10 սմ 4 մմ=14սմ 1մմ

  • AB հատվածի   երկարությունը 27 սմ 6 մմ է,  AC հատվածը՝                  8 սմ 4 մմ: Գտիր  CB   հատվածի   երկարությունը:

27 սմ 6 մմ-8 սմ 4 մմ=19սմ 2մմ

  • Որքա՞ն է CD հատվածի երկարությունը, եթե |AD|=125 մմ,            |AB|=25 մմ,  |BC|=55 մմ։

125-(25+55)=45

  • Հաշվիր BC հատվածի երկարությունը, եթե |AD|=150 մմ, |AB|=35 մմ, |CD|=52մմ։

150-(35+52)=63

  • Քանի՞ ճառագայթ կառաջացնեն երկու հատվող ուղիղները։

Պատ․՝4

  6. Լրացրու բաց թողնված բառերը։

Ճառագայթը  ուղղի   մաս է։  Այն ունի միայն ծայրակետ, որը նրա սկզբնակետն է։ Ճառագայթը     ունի սկիզբ, բայց չունի վերջ:

7. Լրացրու բաց թողնված բառը(բառերը):

Հատվածն ուղղի   այն   մասն է,  որն ունի 2 ծայրակետ ։

8․  Հաշվեք

բեկյալ գծի երկարությունը, եթե  AB հատվածի   երկարությունը            5 սմ 4 մմ է, BC հատվածինը՝ 5 սմ 8 մմ,  իսկ  CD հատվածինը՝ 7 սմ 5 մմ:

5 սմ 4 մմ+5 սմ 8 մմ+7 սմ 5 մմ=17սմ 17մմ