Posted in Հետաքրքիր նախագիծ, Uncategorized

Սիրելի Ռաֆայելի համար

12-13 տառ գիտի մեր սիրելի Ռաֆայելը։

Ահա և նրանք։ ԱԲԳԴԵԶՈՒՍՆԻՕՇՐ

Նա կարող է նկարին նայել և անունը ասել չնայած նրան, որ նա դեռ բոլոր տառերը չգիտի։

Սիրելի Ռաֆայել, եթե կարող ես, ես քեզ կխնդրեի, որ դու այս իմ կազմած խնդիրները լուծես։

Լրոցրու բաց թողնված տառերը բառերի մեջ։

Տ․․․ն

Ա․․․ա

Ս․․․

Ու․․ի

Ն․․․

Բ․․․

Ե․․․

Նկ․․ր

Բ․․յն

․․ունկ

․․․կոչ

Դ․․․մ․․կ

․․․լկոգ․․լ

Կոճ․․կ

Մ․․րդ

Իսկ հիմա փորձենք միաին նկարների անունները ասել։

Այն, թե ինչ ծաղիկ ես սիրում, խոսում է բնավորությանդ մասին. ԻՄԱՑԻՐ ԱՎԵԼԻՆ
Բարձրորակ երկկողմանի ծածկոց մանկական վերմակ Նորածին բևեռային կտավ մանկական վերմակի խցան 75 * 100 սմ Չորս սեզոնով մանկական անկողնային ...

Posted in русский

Бриф! Бруф! Браф! /5 апреля — 10 апреля

Бриф! Бруф! Браф!

 1. Прочитайте сказку.
 2. Выполните упражнения.

Я, ты, мы, вы, он, она, оно, они — не называют предмет, а только на него указывают.

 1. Образец: Маша — ученица. Она идет в школу.

В воздухе кружатся снежинки. Они тихо ложатся на землю. Из дальних стран прилетели птицы . Они вьют гнёзда.

2. Замени выделеные слова /он, она, оно, они…/

Собака(Она) прыгала у забора и громко лаяла. За забором сидел маленький котёнок(он). Котёнок(он) сжался в комочек и жалобно мяукал. Недалеко стояли два мальчика. Мальчики(они) ждали, что будет дальше. В окно выглянула женщина. Женщина(она) быстро выбежала на крыльцо и отогнала собаку.
—Как вам не стыдно! — сказала женщина(она) мальчикам.

На небе светило солнце. Солнце(оно) согревало землю. Все вокруг радовались.

3. Он, она, оно, они

Образец: мальчик (он), двеочка (она).
Мальчик-он
слон-он
верблюд-он
дом-он
ручка-она
книга-она
тетрадь-она
доска-она
кот-он
собака-она
солнце-оно
небо-оно
дерево-оно
окно-оно
люди-они
звери-они
ежики-они
медведи-они

Posted in բնագիտություն

Բույսերի մասին

Մեզ շրջապատող բուսական աշխարհը կազմված է բույսերի ավելի քան 275 հզ. տեսակից՝ ներկայացված խոտաբույսերի, ծառերի, թփերի, թփուտների, մացառների, լիանների, էպիֆիտների (այլ բույսերի վրա ապրողներ) կենսաձևերով:Բույսերի ամենակարևոր տարբերությունը կենդանի օրգանիզմների մեծամասնությունից ինքնասուն (ավտոտրոֆ) լինելն է, այսինքն՝ իրենց աճման ու զարգացման համար անհրաժեշտ օրգանական նյութերը սինթեզում են իրենք: Բույսերի պաշարային սննդանյութը օսլան է, որը կուտակվում է բջջի քլորոպլաստներում:

Բույսերի լացի մասին

Բույսերի, այսպես կոչված, լացը ջրի և նրա մեջ լուծված նյութերի արտազատումն է բույսերի ցողունից, երբ այն վնասվում է: Անջատվող հեղուկը կոչվում է «լացի» հյութ. այն երիտասարդ բույսերի ցողուններից առատությամբ արտազատվում է գարնան ամիսներին` արմատների ակտիվ գործունեության և հողում ջրի առատության պայմաններում: Խոտաբույսերի «լացը» կարող է տեղի ունենալ ամբողջ վեգետացիայի շրջանում: Բույսերի «լացը» ցերեկն ավելի ուժեղ է, քան գիշերը: Բույսերի «լացի» հյութի քիմիական կազմում հայտնաբերվել են ամինաթթուներ, ֆերմենտներ, շաքարներ, սպիտակուցներ, հանքային նյութեր, բույսերի սնման կարգավորիչներ:

Բույսերի նշանակության մասին

  Մեծ է բույսերի տիեզերական նշանակությունը: Կանաչ բույսերի միջոցով իրականացվում է Երկրի և Արեգակի կապը: Բույսերը կլանում են Արեգակի էներգիան և սինթեզում օրգանական նյութեր, որով սնվում են կենդանիներն ու մարդիկ: Բույսերն օդը մաքրում են ածխաթթվական գազից և մթնոլորտը հարստացնում թթվածնով:Բույսերը մասնակցում են բնության մեջ նյութերի շրջանառությանը, ունեն հողապաշտպան, դաշտապաշտպան, ջրապաշտպան, կլիմայակարգավորիչ նշանակություն. նրանք կլանում են փոշին և այլ թունավոր նյութեր, մեղմացնում աղմուկը, քամիները, օդի ջերմաստիճանային տատանումները, բարձրացնում օդի հարաբերական խոնավությունը, բարերար ազդեցություն թողնում մարդու առողջության վրա:Բույսերն օգտագործվում են որպես շինանյութ, արդյունաբերական հումք, վառելանյութ, դեղորայք և այլն:

Բույսերի հանգստի շրջան մասին

  Բույսերն ունեն նաև այսպես կոչված հանգստի շրջան, երբ նրանց նյութափոխանակությունը խիստ նվազում է, և աճման շարժընթացները գրեթե դադարում են: Հանգստի շրջան ունի և՜ ամբողջ բույսը, և՜ նրա առանձին օրգանները՝ պալարները, կոճղեզը, սերմերը: Բույսերը հանգստի շրջանի են անցնում անբարենպաստ պայմանների՝ սառնամանիքի, երաշտի հետևանքով: Չափավոր կլիմայի պայմաններում բույսերի մեծ մասի հանգիստը դրսևորվում է ձմռանը, անապատային և կիսաանապատային բույսերինը՝ ամռանը: Արևադարձային խոնավ անտառներում, որտեղ բույսերի վեգետացիան ամբողջ տարին չի ընդհատվում, բույսերի հանգստի շրջանը դիտվում է առանձին ծառերի կամ ճյուղերի վրա: Բույսը, անհրաժեշտության դեպքում, կարելի է արհեստականորեն հանել հանգստի շրջանից (եթերի գոլորշիների, էթիլենի, ֆիզիոլոգիապես ակտիվ նյութերի ազդեցությամբ) և հակառակը՝ բույսն ու նրա մասերն ավելի երկար պահել հանգստի շրջանում: 

Գյուղատնտեսական բույսերի այս փունջը կազմված է մեր սննդի մեջ  հաճախ օգտագործվող մշակաբույսերից:

Posted in Uncategorized

Գունային խաղեր

 • Պարկում կա 7 կանաչ, 9 դեղին և 15 կարմիր գնդակ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդակ  պետք է հանել, որպեսզի դրանցից գոնե մեկը լինի դեղին։

1)15+7=22

2)22+1=23

 • Պարկում կա 2 կանաչ, 4 դեղին և 7 կարմիր գնդակ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդակ  պետք է հանել, որպեսզի դրանց մեջ լինենտարբեր գույնի գնդակներ։

1)7+4=11

2)11+1=12

 • Պայուսակում կա 4 կանաչ, 6 դեղին և 10 կարմիր մատիտ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ մատիտ պետք է հանել, որպեսզի դրանցից գոնե երկուսը  լինի կարմիր։

1)6+4=10

2)10+2=12

 • Պայուսակում կա 3 կանաչ, 5 դեղին և 15 կարմիր գնդիկ։Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդիկ պետք է հանել, որպեսզի դրանցից գոնե երեքը  լինի կանաչ։

1)15+5=20

2)20+3=23

Իմ հրինած գունային խնդիրները։

Զամբյուղում կա 2 նարնջագույն, 5 դեղին և 12 կարմիր ձու։Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ ձու պետք է հանել, որպեսզի դրանցից գոնե չորսը լինի դեղին։

Դեկտեմբերին նույնիսկ ավելցուկով ձու ենք արտադրելու. Թռչնաբույծների միության նախագահ - Այսօր` թարմ լուրեր Հայաստանից

լուծում

12+2=14

14+4=18

Այգում աճել է 8 նարնջագույն, 9 մանուշակագույն և 10 կարմիր ծաղիկ։Ամենաքիչը քանի՞ ծաղիկ պետք է աճի, որպեսզի դրանցից գոնե մեկը լինի մանուշակագույն։

լուծում

10+8=18

18+1=19

Տանը կա 4 կանաչ, 9 դեղին և 15 կարմիր վերմակ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ վերմակ պետք է հանել, որպեսզի դրանց գոնե երեքը լինի կարմիր։

Չինաստանը Hot վաճառք Բամբակյա մգդակած վերմակ հետ Cotton Բամբակ, մգդակած վերմակ հետ բամբակյա Բամբակ գործարանում եւ արտադրողների | Junyiku

լուծում

9+4=13

13+3=16

Լուսինեն ունի 3 սև 5 երկնագույն և 8 սպիտակ տերմոս։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ տերմոս պետք է հանել, որպեսզի դրանց գոնե երկուսը լինի սև։

Ինքնատիպ Թերմոս

լուծում

8+5=13

13+2=15

Արինան ունի 1 կարմիր 8 սև և 16 վարթագույն կինո տոմսեր։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ տոմսեր պետք է գնի, որպեսզի դրանց գոնե ութը լինի վարթագույն։

Հայաստանում կինոյի տոմսերն ավելի թանկ են, քան Վրաստանում և Ադրբեջանում | | ԿինոՊրես

լուծում

8+1=9

9+8=17

Posted in Մաթեմատիկա

Գունային խաղեր մաթեմատիկա 05.04.2021

 • Տուփում  կան  8 կարմիր, 11 կանաչ և 6 դեղին փոքրիկ գնդիկներ։

ա) Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդիկ պետք է հանել  տուփից  համոզված լինելու համար, որ դրանցից գոնե մեկը կանաչ  է։

6+8=14

14+1=15

բ) Առանց նայելու ամենաքիչը  քանի՞ գնդիկ պետք է հանել  տուփից  համոզված լինելու համար, որ դրանցից գոնե մեկը դեղին  է։

11+8=19

19+1=20

գ) Առանց նայելու ամենաքիչը  քանի՞ գնդիկ պետք է հանել  տուփից  համոզված լինելու համար,  որ դրանցից գոնե մեկը  կարմիր   է։

11+6=17

17+1=18

դ) Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդիկ պետք է հանել  տուփից  համոզված լինելու համար, որ դրանց  մեջ  կլինեն բոլոր գույնի  գնդիկներից ։

11+6=17

17+2=19

ե) Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդիկ պետք է հանել, որպեսզի նրանցից  երկուսը հատկապես լինեն տարբեր գույնի:

11+6=17

զ) Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդիկ պետք է հանել, որպեսզի երեքը  հատկապես լինեն տարբեր գույնի։

11+8+6=25

է) Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդիկ պետք է հանել, որ ունենանք գոնե երկու միագույն գնդակներ։

11+8=19

19+2=21

 • Արկղում կան  5 կարմիր, 7 կապույտ և 3 կանաչ փոքրիկ գնդիկներ։

ա)Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդիկ պետք է հանել, որպեսզի նրանցից․

ա)երկուսը հատկապես լինեն տարբեր գույնի,

7+3=10

բ)երեքը  հատկապես լինեն տարբեր գույնի,

7+3+5=15

 • Տուփում  կա  7 կարմիր,  10 կանաչ  և 5 կապույտ  փոքրիկ գնդիկներ։ Առանց նայելու՝ տուփից   ամենաքիչը քանի՞ գնդիկ պետք է վերցնել՝  համոզված լինելու համար, որ վերցրածների մեջ  կլինեն բոլոր գույնի  գնդիկներից։
 • 7+10+1=18
 • Տուփում  կա  6 դեղին, 11 կանաչ, և   8 կարմիր փոքրիկ գնդիկներ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդիկ պետք է վերցնել, որպեսզի   դրանցից գոնե մեկը լինի կարմիր։
 • 11+6+1=18
 • Տուփում  կա  9 կանաչ, 7 կապույտ  և   6 դեղին փոքրիկ գնդիկներ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդիկ պետք է հանել  տուփից համոզված լինելու համար, որ գոնե 1 կապույտ գնդիկ է հանվել։
 • 9+6+1=16
 • Տուփում  կա  11 կանաչ, 6 սև   և   8 կարմիր փոքրիկ գնդիկներ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդիկ պետք է հանել  տուփից համոզված լինելու համար, որ գոնե 1 կանաչ գնդիկ է հանվել։
 • 6+8+1=15
 • Տուփում  կան  6 սև, 8 կարմիր և 7 կապույտ   փոքրիկ գնդիկներ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդիկ պետք է հանել  տուփից համոզված լինելու համար, որ գոնե 1 սև գնդիկ է  հանվել
 • ։
 • 8+7+1=16
 • Տուփում  կան  6 սև, 8 կարմիր և  5 դեղին  փոքրիկ գնդիկներ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդիկ պետք է հանել  տուփից համոզված լինելու համար, որ գոնե 1 կարմիր գնդիկ է հանվել։
 • 6+5+1=12
 • Պարկում կա 2 կանաչ, 4 դեղին և 7 կարմիր գնդիկներ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդիկ պետք է հանել, որպեսզի դրանց մեջ լինեն տարբեր գույնի գնդիկներ։
 • 7+4+2=13
 • Տուփում կա 10 կանաչ, 6 դեղին և 4 կարմիր գնդիկ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդիկ պետք է հանել, որպեսզի դրանցից գոնե մեկը լինի դեղին։
 • 10+4+1=15
 • Արկղում կան երեք գույնի գնդիկներ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդիկ վերցնելով՝ կարելի է համոզված լինել, որ կունենանք գոնե երկու միագույն գնդակներ։