Posted in Մայրենի

Ցախավլի գաղտնիքը մաս 2

 • Արձակ պատմի՛ր զրույցը։
 • Բնութագրի՛ր քեզ դուր եկած հերոսին։

Ինձ դւր է եկել հայրը,րը արդեն մահվան ճամփին էր։ Բայց նա ուզում էր, որ նրա որդիներից մեկը լինի իր տեղը։

 • Ո՞րն է այս զրույցի ասելիքը։ Գրի՛ր մի քանի նախադասությամբ։

Այս զրույցի ասելիքը այն է, որ կարևորը ձեռքի կամ ոտքի ուժը չ՝է այլ ուղեղի ուժն է։ Եթե այն կա, ուրեմն դա հերիք է։ Այս զրույցի ասելիքը նաև պետք է լինել միասնական, եթե լինենք միասին, ապա կարող ենք շատ բանի հասնել:

 • Դուրս գրիր՝ քո կարծիքով ամենակարևոր նախադասությունը։

Թե երկրիս վրա , և՛ թե երկնքում:

Առ մեկ բարակ ծեղ, մի մազ կամ մի թել,

Մեծ ուժ կգտնես ամենի մեջ էլ:

Թե փոքրիկ միջատ, թե ուղտ ահագին,

Ամենքն էլ ուժից մեկ բաժին ունին

Կա և խելքի ուժ,ինչպես և սրտի,

Աչքի, ականջի, ձեռքի և ոտքի.

Ուժ չի ունենալ ոչ մի առարկա,

Եթե մասներում միություն չկա.

Մասներն իրար հետ, երբ սերտ կապ ունին,

Նրանք անկասկած ուժով կլինին

Այսպես շատ անհատ երբ որ միանան,

Մեծ և չափազանց մեծ ուժ կստանան.

Մեզ լավ օրինակ մրջյունն ու մեղուն,

Թե նրանք խմբով ինչեր են անում.

Նրանց պես եթե մարդիկ միանան,

Լեռներ կշրջեն, եթե կամենան.

Եվ ինչքան լճեր, ինչքան ջրանցքներ

Միացած ուժով կարող են շինել:

 • Ընտրիր ժողովրդական ասացվածքներ, որոնք համապատասխանում են զրույցի իմաստին։

Եղբայրը եբոր վատը կուզի, մահը ոչ։

Լավ տան իր հոր եղբայրն է։

Ընտանիքում համաձայնույունը հարստություն է։

Խելքը մեծ ու պստիկ չի հարցնում։

 • Մի ասացվածք էլ ի՛նքդ հորինիր։

Ընդարձակի՛ր նախադասությունները՝ ավելացնելով ( Ինչպիսի՞ և որտե՞ղ) հարցերին պատասխանող լրացումներ։

Աղջիկը պարում է։

Տաղանդավոր աղջիկը պարում է բեմի վրա։

Երեխաները խաղում են։

Ակտիվ երեխաները խաւմ են բակում։

Շնիկը վազվզում էր։

Սևամորթի շնիկը վազվզում էր անտառում։

Քամին սուլում է։

Ուժեղ քամին սուլում է բակում։

Պատմողական նախադասությունները դարձրո՛ւ հարցական։

Մրջյունը աշխատասեր միջատ է։

Մրջյունը աշխատասե՞ր միջատ է։

Առյուծը կենդանիների արքան է։

Առյուծը կենդանիների՞ արքան է։

Գետաձին օրվա ընթացքում մոտ հիսունից վաթսուն կգ չոր խոտ է ուտում։

Գետաձի՞ն օրվա ընթացքում մոտ հիսունից վաթսուն կգ չոր խոտ է ուտում։

Բացատրի՛ր դարձվածքները։

երես դարձնել-նեղանալ

երես առնել-լկտվել

ձեռք առնել-ծիծաղել

մեջք մեջքի տալ-իրար թիկունք լինել

բախտը ժպտալ-բաղտը բերել

Տրված արմատներով բարդ բառեր կազմի՛ր։

բառ-բառակապակցություն

ջուր-ջրահարս

գիրք-գրադարան

խաղ-խաղալիք

սենյակ-խաղասենյակ

հեքիաթ-հեքիաթասեր

գույն-գույնզգույն

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմ 15.04.2021

 1. Երեք հաջորդական թվերի գումարը 303 է։ Որո՞նք են այդ թվերը։

303:3=101   101+1=102   101-1=100   100,101,102

 • Գտեք այն երեք   իրար  հաջորդող  բնական  թվերը,  որոնց  գումարը լինի  363:

363:3=121 121+1=122 121-1=120   120,121,122

 • Գտեք երեք հաջորդական թվեր, որոնց գումարը լինի 180  է։

180:3=60 60+1=61 60-1=59   59,60,61

 • Գտեք երեք հաջորդական թվեր, որոնց գումարը լինի  432  է։

432:3=144 144+1=145 144-1=143   143,144,145

 • Երեք իրար  հաջորդող  բնական  կենտ  թվերի գումարը 225 է։  Որո՞նք են այդ թվերը։

225:3=75 75+=77 75-2=73 73,75,77

 • Երեք իրար  հաջորդող  բնական  կենտ  թվերի գումարը 321 է։  Որո՞նք են այդ թվերը։

321:3=107 107+2=109 107-2=105   105,107,109

 • Երեք հաջորդական կենտ թվերի գումարը 69 է: Գտեք այդ թվերը։

69:3=23 23+2=25 23-2=21 21,23,25

 • Երեք իրար  հաջորդող  բնական  զույգ  թվերի գումարը 288 է։ Որո՞նք են այդ թվերը։

288:3=96  96+2=98 96-2=94   94,96,98

 • Երեք իրար  հաջորդող  բնական  զույգ  թվերի գումարը 336 է։ Որո՞նք են այդ թվերը։

336:3=112 112+2=114 112-2=110 110,112,114

 1. Երեք իրար  հաջորդող  բնական  զույգ  թվերի գումարը 318 է։ Որո՞նք են այդ թվերը։

318:3=106 106+2=108 106-2=104 104,106,108