Posted in русский

Ռուսերեն 26.04.2021

  1. Подбери к словам, которые отвечают на вопрос кто? или что?, подходящие по смыслу слова, которые отвечают на вопросы какой? какая? какое? Запиши словосочетания.
    Снег белый, пушистый, блестящий.
    Зима холодная, морозная, ранняя.
    Небо серое, хмурое, безоблачное.

В каком случае слова, обозначающие признак предмета, отвечают на вопрос какие?
когда слово в множественном чесле.

2. Каждый предмет можно охарактеризовать по разным признакам:
по цвету, по форме, по весу, по материалу, из которого он сделан, по размеру, по вкусу, по запаху, по
температуре.

Сам придумай примеры.

Например, ваза (какая?) стеклянная, большая, белая.
куртка-синая, хлопковая, маленькая
машина-брендовая, большая, тяжолая
дериво-яблочная, высокая, лесная
туфли-маменны, стеклянные, дорогие
дом-деревяный, двухэтажний, новий

3. Прочитай текст. Определи его тему. Придумай название.

Весна пришла


Был март месяц. У самого края крыши лежала большая глыба снега. От весеннего солнышка снег быстро таял. На снегу сидел воробей. Он смотрел кругом и радовался весне. Не видел серенький, что огромный рыжий кот подбирается всё ближе и ближе к нему.Вдруг снежная глыба упала.
—Чирик! — весело крикнул воробей и вспорхнул на веточку берёзы.
—Мяу! — недовольно промяукал рыжий кот, отряхиваясь от снега.

Ответь на вопросы.
Какое было время года?-Весна
Где лежала снежная глыба?- У самого края крыши
Где сидел воробей? . На снегу сидел воробей.
Кто подбирался к воробью? рыжий кот
Что хотел сделать кот? Покушатъ воробья
Почему упала снежная глыба? Потаму что солнце греело.
Почему снег не упал на воробья? Ворбей сидел на снегу.
Чем кот был недоволен?
Он не мог поймать воробья.

Posted in Մայրենի

Մայրենիի ստուգում

Կարդա՛ և լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը։

Հավաքվեցին սարդերն իրար գլխի և վճիռ կայացրին․ շատ լույս է աշխարհի երեսին, պետք է փակել արևը։ Բայց ինչպե՞ս գլուխ բերել դա։ Մտածեցին ու վերջապես գլխի ընկան, չորս կողմից կմոտենանք արևին և ոստայնով կծածկենք նրան։

-Եկե՛ք ցանց հյուսենք,-ասաց ամենածեր սարդը,- և արևին գցենք նրա մեջ, պահենք մեծ տոպրակում։

Այսպես էլ արին․ տոպրակ հյուսեցին արևի շուրջը։ Աշխարհը մթնեց։ Սարդերն ուրախացան և տոպրակը քարշ տվին իրենց բույնը։ Բայց բարկացավ արևը, վառեց տոպրակը, այրեց սարդերի երկար ճանկերը և դուրս եկավ կապույտ –երկինք։ Այդ ժամանակվանից ահա սարդերն ավելի են վախենում արևից և վառված ճանկերով մութ տեղերում են հյուսում իրենց ցանցը։

Ինչո՞ւ սարդերը որոշեցին փակել արևը։
Սարդերը որոշեցին փակել ար
ևը որովհեև մտածում էին, որ շատ լույս է աշխարհին։

Ինչո՞ւ բարկացավ արևը։
Ար
ևը բարկացավ որովհետև առանց արև աշխարհը չի լինի։

Տեքստից դո՛ւրս գրիր 3-ական գոյական, բայ և ածական։

Գոյական  սարդեր, երես, արև, ոստայն, ցանց, տոպրակ, ճանկեր

Բայ  հավաքվել, կայացնել, փակել, մտածել, ծածկել, հյուսել, մթնել, ուրախանալ

Ածական  ամենածեր, երկար, կապույտ, վառված, մութ

Տեքստից գտի՛ր և գրի՛ր տրված բառերի հոմանիշները։

Խորհել-մտածել

Ահռելի-հսկայական

Հրճվել-ուրախանալ

Զայրանալ-բարկանալ

Տեքստում գտի՛ր և գրի՛ր տրված բառերի հականիշները։

Երիտասարդ-ծեր

Լույս-մութ

Կարճ-երկար

Բացել-փակել

Բառակապակցությունները գործածի՛ր նախադասություններում։

Գլուխ բերել- Ես գլուխ բերեցի այս առաջադրանքը։

Գլխի ընկնել-Ես գլխի ընկա ինչպես օգտվել համակագչից

Գրի՛ր տրված բառերի հոգնակին։

Ոստայն-ոստայններ

Լույս-լույսեր

Ցանց-ցանցեր

Ժամանակ-ժամանակներ

Ճանկ-ճանկեր

Կազմի՛ր բարդ բառեր, որպես առաջին բաղադրիչ գործածելով տրված գոյականները։

Արև-արևածաղիկ, արևելք, արևմուտք, արևածագ

Երես-երեսրբիչ

Սարդ-սարդոստայն

Ժամ-ժամացույց, ժամատախտակ, ժամանակ

Ընդարձակի՛ր նախադասությունը։

Սարդերը հավաքվեցին։
Ս
և ճանկերով խավարասեր սարդերը հավաքվեցին իրենց մութ սենյակում։

Կետադրի՛ր նախադասությունը։

Արևը բարկացավ, վառեց տոպրակը, այրեց սարդերի ճանկերը, դուրս եկավ կապույտ երկինք և շողաց ավելի պայծառ։

Խորհո՛ւրդ տուր սարդերին։
Ես խորհուրդ եմ տալիս ձեզ, որ մնաք միշտ խավարում և դուրս գնաք միայն գիշերը։

Ընդգծի՛ր՝ որ առածն է համապատասխանում բնագրի բովանդակությանը։

Լավություն արա ու ջուրը գցի՛ր։

Խորամանկ աղվեսը երկու ոտքով է ընկնում թակարդը։

Պտուղը ծառից հեռու չի ընկնում։