Posted in Մայրենի

Մայրենի 28.04.2021

Կատարի՛ր առաջադրանքները։

  1. Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը։

Շատ տարիներ առաջ,  երբ թուղթը դեռևս հայտնի չէր, մարդիկ գրում էին մագաղաթի վրա։ Այն պատրաստում էին կենդանիների ձագերի մորդուց։ Հատկապես օգտագործում էին հորթի կամ ուլի մորթին։

Ինչի՞ վրա էին գրում մարդիկ, երբ թուղթ չկար։

Ձագերի  մոդուց  պատրաստված  մագաղաթի  վրա։

Ի՞նչ նշանակություն ունի թուղթը մեր օրերում։

Շատ  կարևոր, քանի  որ  այն  պատրաստում  են  ծառերից, իսկ  ծառերը  մեր  թանկ  բնությունն  են։

Համացանցից կամ այլ տեղեկատվական աղբյուրներից թղթի ստեղծման մասին մի քանի հետաքրքիր տեղեկություն գտի՛ր և պատճենի՛ր։

  • Տեքստից դուրս գրի՛ր երկու բառակապակցություն։

Ավելի  խիտ, մանրացված  թափոններ։

  • Տեքստից դուրս գրի՛ր հոգնակի թվով գործածված երկու բառ։

Թափոններ, մանրաթելեր։

  • Կենդանիներ և օգտագործել բառերը բաժանի՛ր վանկերի։ Նշի՛ր վանկերի քանակը։

Կենդանիներ-Կեն-դա-նի-ներ, չորս  վանկ

Օգտագործել-օգ-տա-գոր-ծել, չորս  վանկ

Միասին  ութ  վանկ

  • Գտի՛ր հոդակապ ունեցող բառը։

Միջանցք, հացթուխ, դասամիջոց, վայրէջք։

Դասամիջոց  բառն  է  հոդակապով։

Ընդգծված բառերից ո՞րն է գործածված փոխաբերական իմաստով։

Կանաչ անտառ, քաղցր ձայն, սուր կացին, բարձր սար

Տրված  բառակապակցություններից  քաղցր  ձայն  արտահայտությունն  է  գործածված  փոխաբերական  իմաստով։

Ո՞ր տարբերակի բառերը հոմանիշներ չեն։

Զեփյուռ-քամի

Արատ-թերություն

Գթալ-խղճալ

Բամբասել-ծաղրել

Հոմանիշներ  չեն  արատը  և  թերությունը։